Διαμεσολάβηση-Peer Mediation

Οι μαθητές της τάξης μας ζωγράφισαν για τη Διαμεσολάβηση, που είναι ένα πρόγραμμα επίλυσης των συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου με ειρηνικό τρόπο.

The students of our class drew about Peer Mediation, which is a program aiming in resolving conflicts in school through dialogue.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s